Види робіт:

 • Наукове обгрунтування геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні (газ сланцевих товщ, газ центрально-басейновго типу, газ-метан вугільних басейнів та інші);
 • Складання проектів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • Складання проектно-кошторисної документації на буріння нафтогазових свердловин та свердловин для водопостачання;
 • Складання планів ДПЕ свердловин та проектів ДПР покладів нафти і газу;
 • Складання проектів облаштування свердловин, УППГ, УКПГ та ін.;
 • Авторський нагляд за виконанням проектних робіт;
 • Геодезичні, зйомочні, спеціальні інженерно-геодезичні роботи із застосуванням апаратури навігації (GPS 12, Trimble Recon Controller та ін.);
 • Інженерно-геологічні вишукування на майданчиках спорудження свердловин;
 • Геологічний супровід пошуково-розвідувального буріння та ДПР покладів нафти і газу;
 • Комплексну інтерпретацію матеріалів ГДС;
 • Геолого-економічну оцінку родовищ вуглеводнів із захистом в ДКЗ України;
 • 3D-моделлювання геологічної будови та системи розробки покладів та родовищ ВВ з використанням програмного комплексу Petrel і 3D проектора Sony VPL-VW35ES;
 • Перевірку матеріалів якісної та кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів, оперативних приростів та списання запасів вуглеводнів з наданням експертного заключення Ескспертної комісії Держгеонадра України;
 • Аналіз результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт на площах і родовищах ВВ з метою визначення відповідності виконаних робіт вимогам чинного законодавства, ліцензійним угодам, необхідним природоохоронним заходам та доцільності продовження (поновлення) строку дії спеціального дозволу на користування надрами;
 • Відбір глибинних проб нафти за допомогою спеціальних пробовідбірників та їх лабораторне дослідження на установці моделювання пластових умов;
 • Відбір рекомбінованих проб устьового газу та газового конденсату та їх лабораторне дослідження на установці моделювання пластових умов;
 • Замір пластових тисків і температур цифровими глибинними приборами;
 • Проведення спеціальних газоконденсатних дослідженнь на свердловині за допомогою малої пересувної сепараційної установки;
 • Газогідродинамічні дослідження свердловин;
 • Лабораторні дослідження керну та бурового шламу;
 • Радіометричний контроль керну на свердловині;
 • Лабораторні дослідження бурових і тампонажних розчинів;
 • Лабораторні дослідження пластових флюїдів з видачею сертифікатів:
  • нафти і конденсату (питома вага, густина, вміст води, механічних домішок, солей, молекулярна маса, вміст парафіну, бензольних, спиртобензольних смол, асфальтенів, сірки, азоту, а також їх груповий вуглеводневий склад);
  • компонентного складу газів у поверхневих та пластових умовах (CO2, H2, He, N2, H2S, Cl - C6+B на хроматографі "Хроматек - Кристалл 5000.1";
  • пластових та поверхневих вод (питома вага, pH, вміст механічних домішок, сірководню та нафтопродуктів, компонентів та мікрокомпонентів);
 • Визначення вмісту органічного вуглецю в сланцевих породах;
 • Термовакуумна дегазація керну сланцевих порід;
 • Літологічне і палеонтологічне вивчення осадових порід в шліфах під мікроскопом;
 • Стратиграфічне розчленування та попластову кореляцію осадових розрізів на біостратиграфічній та реперній основі;
 • Аналіз та узагальнення матеріалів геолого-геофізичних досліджень з наданням рекомендацій на проведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • Моніторинг навколишнього природного середовища на об'єктах нафтогазового комплексу:
  • стану повітряного середовища;
  • стану грунтів;
  • стану підземних та поверхневих вод;
  • облаштування мережі спостережних свердловин;
  • розробка регламенту моніторингу, обробка і систематизація інформації.
 • Розроблення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та проведення спеціальних замірів.
 • Буріння і облаштування водних свердловин глибиною до 50м.
 • Виконання польових інженерно-геологічних вишукувань (буріння свердловин, відбір проб грунту порушеної і непорушеної структури).
 • Моніторинг об'єктів надрокористування та наукового супроводження виконання умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами

Свідоцтво про атестацію лабораторії
№ 005-12 від 16.01.2012
Свідоцтво Мінприроди України
№ 427 від 17.11.2009